Podmioty ekonomii społecznej są różnymi organizacjami i podmiotami gospodarczymi, które działają w ramach ekonomii społecznej. PES ma na celu integrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem
Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) to wyodrębnione finansowo i organizacyjnie jednostki, które mają na celu zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie ich do życia w otwartym środowisku .

Czytaj dalej ->

Zakład aktywności zawodowej (ZAZ) jest szczególnym typem jednostki organizacyjnej, której działalność może przysłużyć się zarówno pracodawcy...

Czym jest ZAZ?

Bieżące działania, informacje na temat podmiotów ekonomii społecznej i dobre praktyki

Poznaj nasz ZAZ

BLOG

Aktywizujemy osoby niepełnosprawne.

zaz@roznosprawni.pl+48 883 913 121

Menu

Realizacje

Oferta

Kontakt

O nas

Fundacja

Blog

Social media

Facebook

Google

Fundacja Różnosprawni 2023

Edukujemy i wspieramy działania społeczne.

fundacja@roznosprawni.pl+48 883 913 121

Menu

Projekty

Blog

ZAZ

O nas

Fundacja

Misja

Kontakt

Social media

Facebook

Instagram

Google

Fundacja Różnosprawni 2023