Zobacz także

Blog -> 

18 listopada 2022
Przez cały czas działania naszego projektu starannie dbaliśmy o to, aby wpłynął on na zmianę sposobu
08 marca 2022
Dążymy do usamodzielnienia i zwiększenia świadomości osób niepełnosprawnych. Bo głęboko wierzymy, że każdy z nas zasługuje
03 grudnia 2020
Projekt powstał w głównej mierze, aby poprzez kampanie społeczną przekazać coś wartościowego. Problem izolacji osób niepełnosprawnych

🔥  Obserwuj nas

Twórz społeczność Fundacji razem z nami! Jesteśmy dostępni na Facebooku - tam również zapraszamy do kontaktu.

Odwiedź nas na Facebooku!

Dlatego realizując projekt #prawoMOCNI chcemy stworzyć grupę selfadwokatów, ale również podjąć się kampanii społecznej, która przede wszystkim będzie przeciwdziałać stygmatyzacji osób niepełnosprawnych, ale również będzie zachęcać do poszerzania idei samorzecznictwa.

To dzięki znajomości prawa wiemy, co nam wolno, a czego nie.

Uczestnikami projektu są osoby, które pragną stanąć o własnych nogach i nabyć nowe kompetencje, które pozwolą im być bardziej świadomymi obywatelami społeczeństwa i zdecydowanie pewniejszymi osobami na polu prawa i rzecznictwa. Rekrutacje do projektu prowadziliśmy wśród pracowników, uczestników i uczniów szkół. Nasz prawomocny skład, to uczestnicy/pracownicy: WTZ, ZAZ, ŚDŚ czy Szkoły Specjalnej.

 

W ramach realizacji projektu wdrożyliśmy do działań również rodziców/opiekunów prawnych naszych uczestników. Włączenie do projektu rodziców i opiekunów jest niezbędne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną czy chorobą psychiczną lub spektrum autyzmu. Nowe umiejętności i nawyki możemy wypracować, tylko poprzez wspólną pracę i zaangażowanie każdej ze stron.

 

 

 

 

Co oferuje projekt?

 

#prawoMOCNI, to nie tylko walor edukacyjny dla naszych uczestników czy materiały i metodologia pracy dla każdego z nas. To przede wszystkim konieczność wspierania i uświadamiania, że osoby niepełnosprawne mają prawo do podmiotowego, niezależnego życia. W ramach realizacji projektu planujemy szkolenia stacjonarne, warsztaty terenowe, które będą podsumowaniem działań na miejscu. Oprócz tego szereg prezentacji niezbędnych do szkoleń, czy materiały wspierające. 

 

 

O czym będą warsztaty?

 

Poruszymy tematy związane z najczęstszymi problemami jakie spotykają na co dzień osoby niepełnosprawne. Planujemy podczas cyklu 40 godzin warsztatów przybliżyć Wam takie tematy jak:

 

 1. Rodzina, najbliżsi - uczucia, przemoc, jak się chronić,

 2. Wsparcie przy podejmowaniu decyzji,

 3. Kontakt z podstawowymi instytucjami,

 4. Sprawy konsumenckie,

 5. Prawo karne, trudne sytuacje, policja i sąd,

 6. Internet i bezpieczeństwo cyfrowe,

 7. Jestem pracownikiem, prawo pracy, obowiązki pracownika,

 8. Pieniądze, budżet domowy, oszczędzanie,

 9. Hobby i zainteresowania - możliwości i zagrożenia,

 10. Śmierć - aspekty emocjonalne i prawne,

 11. Trening umiejętności i kompetencji społecznych,

 12. Self-prezentacja.

 

 

Jakie planujemy rezultaty?

 

Osiągnięte przez nas rezultaty i efekty projektu zostaną zebrane w rekomendacjach, udostępnione jako materiały do pobrania na naszej stronie, ale również zostaną przekazane lokalnym jednostkom samorządu terytorialnego, by każdy mógł skorzystać z darmowej wiedzy! 

 

 

Co wchodzi w skład projektu?

 

Naszym najważniejszym celem jest wzrost znajomości prawa u osób niepełnosprawnych, dlatego też założyliśmy szereg działań, które mają nam w tym celu pomóc. W główniej mierze zamierzamy ten cel osiągnąć dzięki szkoleniom stacjonarnym i wspólnym wyjściom terenowym.

 

Dlatego przygotowaliśmy:

 

 1. Konsultacje ze specjalistami 

 2. Szkolenia dla personelu 

 3. Wideokonferencje

 4. Kampanie społeczną 

 5. Materiały merytoryczne

 6. Katalog dobrych praktyk

 7. Rekomendacje 

 8. Raport z ewaluacji projektu

 

Dla opiekunów przewidzieliśmy szkolenia z tych samych tematów, tak by również oni posiadali wiedzę, dzięki której sytuacje prawne staną się łatwe do rozwiązania. Dla nich zarezerwowaliśmy 10 godzin pokaźnej dawki wiedzy.

 

 

 

 

Dzięki komu realizujemy projekt?

 

Projekt #prawoMOCNI realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

 

W ramach projektu został zakupiony sprzęt oraz materiały niezbędne do kampanii promocyjnej. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 25 000,00 EUR. Dzięki temu możemy relacjonować wydarzenia, wrzucać materiały w dobrej jakości oraz udostępnić Wam stronę WWW z darmowymi materiałami, które tworzone były na rzecz projektu. 

Kim są nasi uczestnicy?

Projekt #prawoMOCNI przeznaczony jest dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców bądź opiekunów, którzy zamieszkują powiat kędzierzyńsko-kozielski. Obejmuje on edukacją ponad 30 osób niepełnosprawnych oraz 30 opiekunów, co daje nam liczbę 65 wyszkolonych osób!

Dla kogo są #prawoMOCNI?

Jaki jest cel projektu?

Dążymy do usamodzielnienia i zwiększenia świadomości osób niepełnosprawnych. Bo głęboko wierzymy, że każdy z nas zasługuje na samodzielne i dorosłe życie. 

 

Celem projektu #prawoMOCNI jest wspieranie i edukowanie osób niepełnosprawnych z zakresu ich praw i obowiązków. Poprzez wzmacnianie samodzielności, podnoszenie wiedzy i umiejętności społecznych. Projekt również zakłada wsparcie wiedzą merytoryczną rodziców oraz opiekunów naszych uczestników.

<- Blog 

08 marca 2022

#prawoMOCNI - Twój głos samorzecznictwa!

Edukujemy i wspieramy działania społeczne.

fundacja@roznosprawni.pl+48 883 913 121

Menu

Projekty

Blog

ZAZ

O nas

Fundacja

Misja

Kontakt

Social media

Facebook

Instagram

Google

Fundacja Różnosprawni 2023