Zobacz także

Blog -> 

10 kwietnia 2023
Dbanie o niezależny rozwój zaczyna się tak naprawdę od ciągłej i rzetelnej edukacji na temat niepełnosprawności,
29 marca 2023
Czym jest dostępność? Na to pytanie ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, bo definicja dostępności jest szeroka i w
23 marca 2023
Pamiętajmy, że to, co dla jednego z nas jest codziennością lub błahostką, niekoniecznie musi być tym

🔥  Materiały

Skorzystaj z naszych całkowicie darmowych materiałów szkoleniowych, czeka na Ciebie aż 12 modułów, dzięki którym zwiększysz swój zasób wiedzy z zakresu prawa i samorzecznictwa.

Chcesz być jak nasi prawomocni bohaterowie?

Podczas dwóch dni, pełnych dyskusji i wymiany własnych doświadczeń przedstawiliśmy rozwiązania, rekomendacje i wypracowane metody, które nasi goście będą mogli wdrożyć w swoich placówkach i instytucjach.

 

Nie obyło się bez podjęcia tematu rehabilitacji społecznej, aktywizacji zawodowej, systemów wspierania, innowacyjnych rozwiązań, a nawet samego prawa czy katalogu dobrych praktyk, który w naszych działań był swego rodzaju podsumowaniem tego, co udało nam się wypracować przez dwa lata trwania projektu #prawoMOCNI.

 

Oprócz sugestii zmian czy dywagacji na temat samej istoty selfadwokatury osób niepełnosprawnych zrealizowaliśmy także warsztaty z psychologiem, który przedstawił nam temat "Demityzacji osób niepełnosprawnych" podczas których mieliśmy okazję poznać szereg mitów, które narodziły się na temat niepełnosprawności oraz szczegółowo każdy z nich obalić - poprzez dyskusję, analizę i inne formy aktywizujące.

 

 

 

 

To było ważne i budujące doświadczenie!

 

Mogliśmy przekonać się o tym, jakie trudności napotykają osoby niepełnosprawne, a także usłyszeć od naszych uczestników o tym, jaki wpływ miał na nich projekt #prawoMOCNI oraz co rekomendowaliby, aby wdrożyć do standardu lub jakiej formy pomocy im brakowało w pierwszej kolejności; podczas swojej edukacji szkolnej, wizyt lekarskich czy roli petenta w Urzędzie. 

 

To nie wszystko! Każdy z naszych ambasadorów mógł także skonfrontować swoją wiedzę, ponieważ zaoferowaliśmy również szkolenie z zakresu prawa osób niepełnosprawnych i tego, jak przebiega proces zatrudniania osób ze specjalnymi potrzebami. Tak, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, omówić elementy dotyczące dostępności, ale również popularyzować równość dostępu do rynku otwartego dla osób niepełnosprawnych.

Co udało nam się zrealizować w ramach szkolenia ambasadorów?

To z punktu widzenia projektu bardzo ważna część naszego działania, ponieważ tego typu praktyka powinna być stałą wśród organizacji, które pragną zmieniać postrzeganie osób niepełnosprawnych. Jeżeli chcemy wdrażać działania wspierające upodmiotowienie osób niepełnosprawnych, nie zapominajmy o tym, kogo w pierwszej kolejności te decyzje dotyczą. 

 

Projekt #prawoMOCNI powstał dzięki dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

Dlaczego zaprosiliśmy także naszych uczestników?

Takie wydarzenie nie mogło się odbyć bez naszych prawomocnych bohaterów, dlatego część z nich również była z nami! Chcieliśmy dzięki temu ich docenić i dać im przyjazną przestrzeń, gdzie będą mogli mówić w swoim imieniu o tym, co ich dotyczy oraz jakich zmian by oczekiwali. Dzięki temu nasi uczestnicy nabyli nie tylko nowe umiejętności, ale również poczuli się częścią społeczności, a ich głos został wysłuchany.

 

 

Nasi ambasadorzy, to także nasi uczestnicy!

Czyli o podnoszeniu kompetencji przedstawicieli instytucji.

Przez cały czas działania naszego projektu starannie dbaliśmy o to, aby wpłynął on na zmianę sposobu myślenia osób niepełnosprawnych oraz przyczynił się do wzrostu samorzecznictwa. Proponując działania edukacyjne, czy szkoleniowe, stworzyliśmy szereg przeróżnych materiałów, które stanowiły naszą bazę metodologiczną. Było ich tak dużo, że można było się pogubić!

 

Były to nie tylko materiały szkoleniowe, pomoce dydaktyczne, ale również materiały informacyjne i promocyjne. Miały one przede wszystkim pomóc naszym trenerom i uczestnikom, ale również stanowić narzędzie do pracy wykraczające daleko poza projekt.

 

Organizując szkolenie dla ambasadorów w ramach "Partycypacyjnego wsparcia różnosprawności" chcieliśmy przedstawić, jak nasze projektowe narzędzia działają w praktyce, jak można z nimi pracować i krok po kroku omówić każdy etap naszego projektu. Od pierwszej myśli i szkicu projektu #prawoMOCNI, po pierwsze wyniki i wnioski, jakie podczas realizacji tego zadania nam się nasunęły. Oczywiście nie zabrakło tutaj także naszych uczestników, bo goście mieli okazję poznać naszych prawomocnych samorzeczników. 

 

 

<- Blog 

18 listopada 2022

Poznajcie naszych prawomocnych ambasadorów!

Edukujemy i wspieramy działania społeczne.

fundacja@roznosprawni.pl+48 883 913 121

Menu

Projekty

Blog

ZAZ

O nas

Fundacja

Misja

Kontakt

Social media

Facebook

Instagram

Google

Fundacja Różnosprawni 2023