Zobacz także

Blog -> 

10 kwietnia 2023
Dbanie o niezależny rozwój zaczyna się tak naprawdę od ciągłej i rzetelnej edukacji na temat niepełnosprawności,
29 marca 2023
Czym jest dostępność? Na to pytanie ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, bo definicja dostępności jest szeroka i w
23 marca 2023
Pamiętajmy, że to, co dla jednego z nas jest codziennością lub błahostką, niekoniecznie musi być tym

Skorzystaj z naszych całkowicie darmowych materiałów szkoleniowych, czeka na Ciebie aż 12 modułów, dzięki którym zwiększysz swój zasób wiedzy z zakresu prawa i samorzecznictwa.

Chcesz być jak nasi prawomocni bohaterowie?

— Marzy mi się mieszkanie samemu. Chciałbym mieć ogródek, gdzie mógłbym uprawiać warzywa. Wtedy czułbym, że mam więcej swobody i mogę tak naprawdę decydować o sobie.

 

 

A co chciałabyś zmienić? 

 

— Chciałbym, aby była większa wrażliwość społeczeństwa na osoby niepełnosprawne, tak aby nie były one wykluczane. Chcę się rozwijać, uczyć i mieć dostęp do rzeczy i usług, jak każdy inny. Niestety często spotykam się z nietolerancją ze strony ludzi.

 

Przykro, że w tych czasach jest tyle niezrozumienia, a niepełnosprawność to dalej bariera. Najbardziej boli mnie to, że widzę, jak ludzie się ode mnie odwracają, jakby się mnie bali, a przecież nie jestem gorszy.

 

Grzegorz, jak widzisz swoją przyszłość? 

— Bardzo świadomie, projekt #prawoMOCNI sprawił, że mogłem doświadczyć całkiem innych rzeczy, podyskutować na tematy prawne, być częścią działań i zgłaszać swoje opinie oraz pomysły. To był okres odkrywania i rozwijania swoich talentów. Lubię się uczyć nowych rzeczy – tym samym nie mam monotonii w życiu. 

 

 

A co dobrego przyniósł Ci projekt? 

 

— Wymianę doświadczeń i rozwijanie się - bez oceniania. Najbardziej cieszyło mnie to, że mogłem poznać innych ludzi, nawiązać nowe znajomości i pomóc niektórym osobom. No i świadomość tego, że mam prawa takie same jak inni ludzie, to było dla mnie coś ważnego. 

Grzegorz, jak się czujesz po projekcie? 

Bycie samorzecznikiem, to wyrażanie swoich opinii, zdobywanie umiejętności i możliwość wypowiadania się we własnym imieniu, ale również dbanie o swoje prawa. Ważne jest, aby osoby niepełnosprawne miały możliwość bycia aktywną częścią społeczeństwa i dzieliły się swoimi doświadczeniami, aby mogły zwrócić uwagę na problemy z jakimi się borykają oraz wskazać potrzeby, jakie mają. Istotne jest również to, aby dbać o dostęp do odpowiednich narzędzi, szkoleń i warsztatów, które pomogą im w rozwijaniu swoich umiejętności i pozwolą zwiększyć zakres swoich kompetencji.  

 

Pamiętajmy, że osoby niepełnosprawne mają prawo do równego traktowania w każdej dziedzinie życia, mają również prawo uczestniczyć w życiu kulturalnym czy poruszać się środkami transportu publicznego, więc każda zmiana umożliwiająca im większy dostęp do usług, jest ważna i potrzebna. Tak samo nie powinny być wykluczane na rynku pracy, bo niejednokrotnie to praca pozwala im na integrację ze środowiskiem, daje poczucie wartości, zaangażowania i skłania do podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

Niepełnosprawność jest częścią ludzkiej różnorodności, która składa się na różne perspektywy i doświadczenia, co prowadzi nas wszystkich do większej innowacji i kreatywności.  

 

Pamiętamy, że projekt #prawoMOCNI powstał dzięki dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

"Samorzecznictwo to perspektywa na rozwój i lepsze życie".

Zarówno w kontekście edukacji, jak i w życiu codziennym osoby niepełnosprawne napotykają na wiele barier, które utrudniają im rozwój i funkcjonowanie w społeczeństwie. Najczęściej są to bariery edukacyjne, architektoniczne, systemowe oraz te związane z nieakceptacją środowiska czy stereotypami, które utrudniają integracje społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.  

 

Walka z barierami edukacyjnymi czy systemowymi, to przede wszystkim dbanie o głos osób niepełnosprawnych, tak aby mogli uczyć się, rozwijać i pracować. To także alternatywne źródła informacji, takie jak język migowy, napisy czy komunikacja wspomagana, umożliwiające dostęp do informacji oraz dokumentów i formularzy urzędowych, tak by osoby niepełnosprawne mogły zwiększać swoją samodzielność w takim samym stopniu, jak osoby pełnosprawne - nie bojąc się korzystania z usług publicznych czy załatwiania codziennych formalności.  

Jakie są bariery na jakie napotykają osoby niepełnosprawne?  

Jak zadbać o niezależność osób niepełnosprawnych?

Dbanie o niezależny rozwój zaczyna się tak naprawdę od ciągłej i rzetelnej edukacji na temat niepełnosprawności, ale również poprzez promowanie pozytywnych postaw i wzorców. Niejednokrotnie osoby niepełnosprawne są postrzegane przez innych ludzi, jako osoby niezdolne do samodzielności, co przekłada się na pozbawianie ich możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Pamiętajmy jednak, że niepełnosprawność może mieć różne formy i stopnie nasilenia i nie zawsze osoba niepełnosprawna oznacza osobę niezdolną do samodzielnego, dorosłego życia. 

 

Dlatego tak ważne jest podejście społeczeństwa, podejmowanie dyskusji na temat osób wykluczonych i informowanie o sytuacji osób niepełnosprawnych. Będąc społeczeństwem bardziej przyjaznym, otwartym i akceptującym - zapewniamy im równy dostęp do różnych dziedzin życia, taki jak: edukacja, praca czy kultura. Wspólnie dbajmy o niezależność osób niepełnosprawnych i starajmy się nie tylko walczyć o ich prawa, ale akceptować ich różne formy sprawności. 

<- Blog 

10 kwietnia 2023

Poznajcie Grzegorza! Który nie lubi monotonii

Edukujemy i wspieramy działania społeczne.

fundacja@roznosprawni.pl+48 883 913 121

Menu

Projekty

Blog

ZAZ

O nas

Fundacja

Misja

Kontakt

Social media

Facebook

Instagram

Google

Fundacja Różnosprawni 2023