Zobacz także

Blog -> 

18 listopada 2022
Przez cały czas działania naszego projektu starannie dbaliśmy o to, aby wpłynął on na zmianę sposobu
08 marca 2022
Dążymy do usamodzielnienia i zwiększenia świadomości osób niepełnosprawnych. Bo głęboko wierzymy, że każdy z nas zasługuje
03 grudnia 2020
Projekt powstał w głównej mierze, aby poprzez kampanie społeczną przekazać coś wartościowego. Problem izolacji osób niepełnosprawnych

🔥  Obserwuj nas

Twórz społeczność Fundacji razem z nami! Jesteśmy dostępni na Facebooku - tam również zapraszamy do kontaktu.

Odwiedź nas na Facebooku!

Podniesienie świadomości w zakresie problemu izolacji osób niepełnosprawnych, to nasz główny cel. Zauważmy (również po sobie samych), jak sytuacja pandemii uświadomiła każdemu z nas, że kontakt z drugą osobą nie tylko odgrywał znaczącą rolę w naszym życiu, ale również był niezwykle ważny, aby prawidłowo funkcjonować. Chodzi tutaj nie tylko o kontakty z rodziną, partnerami życiowymi lub znajomymi, to również możliwość spędzania czasu w towarzystwie sąsiadów, czy między współpracownikami w pracy. Są to wartości, które trudno zastąpić kontaktem telefonicznym czy nawet wideo-rozmowami - co możemy odczuć sami.

 

Niestety dla osób niepełnosprawnych to codzienność. W niektórych przypadkach trwa ona nawet latami. Ok. 97% społeczeństwa deklaruje, że osoby niepełnosprawne powinny uczestniczyć w życiu społecznym, jednocześnie trudno nam umożliwić to uczestnictwo na takim poziomie, aby postawy wobec osób z niepełnosprawnością były pozytywne, a osoby z niepełnosprawnością czuły się akceptowane. Potrzebny jest wzajemny kontakt, chęć rozmowy lub realizowania postaw integracyjnych.

 

Brak zrozumienia i akceptacji oraz negatywne postawy wynikają z braku doświadczenia kontaktu i braku próby komunikacji. Kontakt ten jest na tyle istotny, iż umożliwia poszerzenie wiedzy o osobach niepełnosprawnych - ich życiu i funkcjonowaniu, a co najważniejsze daje im możliwość pełnego funkcjonowania w społeczeństwie.

 

 

Bądźmy drużyną!

Mimo wszystko, pamiętajmy - niedogodności związane z pandemią to chwilowe trudności z którymi musimy sobie radzić wspierając się wzajemnie. Teraz może łatwiej będzie nam poczuć to, co osoby niepełnosprawne czują na co dzień, jak również z czym osoba niepełnosprawna mierzy się każdego dnia, a więc: barierą w zrozumieniu, utrudnioną komunikacją, ograniczeniami architektonicznymi, izolacją i brakiem kontaktu z innymi osobami, ograniczeniami w wykonywaniu pracy, załatwianiu spraw w urzędach, sklepach - czyli tym wszystkim, co jest naturalną potrzebą codziennego funkcjonowania.

 

Każdy z nas chce żyć pełnią życia, otaczać się zaufanymi i kochanymi ludźmi, móc realizować swoje pasje, rozwijać zainteresowania, spełniać się zawodowo oraz odczuwać z tego tytułu komfort i bezpieczeństwo, będąc jednocześnie częścią społeczeństwa, wspólnoty czy grupy rówieśniczej - mogąc budować swobodnie swoją społeczną tożsamość.

 

 

 

Kampania społeczna została zrealizowana w ramach projektu #mediaINNI mającego na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków PFRON - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Opolskiego.

Budujmy tożsamość innych.

Pogłębiające się stereotypy, uprzedzenia lub nawet brak wiedzy ze strony osób, których niepełnosprawność nie dotknęła, sprawia iż osoby te mają trudność w integrowaniu się, znalezieniu pracy, funkcjonowania na równi z innymi. Długotrwała izolacja negatywnie wpływa na poczucie własnej wartości, chęci do realizowania się, wpływa również na upodmiotowienie czy nawet stan psychiczny - doprowadzając do pogorszenia się stanu zdrowia, depresji czy nawet cofnięcia efektów terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

 

Niska samoocena i brak samoakceptacji w połączeniu z brakiem wsparcia ze strony osób pełnosprawnych oraz społeczną izolacją, bardzo negatywnie wpływają na poczucie jakości życia osób z niepełnosprawnością. 

Być częścią, to super moc!

Kilka słów o zdrowiu społecznym.

Czym jest zdrowie, wiemy doskonale. Natomiast posiłkując się definicją - Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie jako stan całkowitego dobrostanu fizycznego, umysłowego i społecznego. Więc jest to nie tylko brak choroby lub prawidłowe funkcjonowanie organizmu i jego narządów, ale szereg różnych aspektów, które składają się na stan całego "dobrego samopoczucia". W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do prowadzenia produktywnego życia społecznego, ekonomicznego, a także zahaczyła o wymiar duchowy.

 

Oznacza to, że kiedy mówimy o dbaniu o zdrowie, nie powinno się go traktować na jednej płaszczyźnie, tj. tylko i wyłącznie jako ogół zasad zapobiegających przeziębieniu, chorobie lub utrzymaniu sprawności fizycznej/umysłowej. Zdrowie to także relacje, emocje i osiąganie wewnętrznego spokoju oraz równowagi, co więcej - zdolność do nawiązywanie, podtrzymywania i rozwijania poprawnych relacji międzyludzkich.

<- Blog 

26 listopada 2020

#mediaINNI - jedna drużyna

Edukujemy i wspieramy działania społeczne.

fundacja@roznosprawni.pl+48 883 913 121

Menu

Projekty

Blog

ZAZ

O nas

Fundacja

Misja

Kontakt

Social media

Facebook

Instagram

Google

Fundacja Różnosprawni 2023