Zobacz także

Blog -> 

18 listopada 2022
Przez cały czas działania naszego projektu starannie dbaliśmy o to, aby wpłynął on na zmianę sposobu
08 marca 2022
Dążymy do usamodzielnienia i zwiększenia świadomości osób niepełnosprawnych. Bo głęboko wierzymy, że każdy z nas zasługuje
03 grudnia 2020
Projekt powstał w głównej mierze, aby poprzez kampanie społeczną przekazać coś wartościowego. Problem izolacji osób niepełnosprawnych

🔥  Obserwuj nas

Twórz społeczność Fundacji razem z nami! Jesteśmy dostępni na Facebooku - tam również zapraszamy do kontaktu.

Odwiedź nas na Facebooku!

Przyznajemy, temat nie był prosty. Pandemia COVID-19 w dalszym ciągu nas dotyczy, każdy z nas odczuwa jej skutki na swój sposób, ale również każdego dnia walczy i wierzy, że sytuacja wkrótce się unormuje. Dotknęliśmy aktualnego problemu, ponieważ każdy z nas poczuł "izolację" na własnej skórze. Izolację która wcześniej dotyczyła tylko jednostek wykluczonych, a o której słyszeliśmy w miejscu pracy, przy projektach lub podczas wydarzeń, które dotyczyły naszych Fundacyjnych działań.

 

Dlatego tak bardzo zależało nam na pokazaniu, że osoby niepełnosprawne w swojej sytuacji życiowej, stale przebywały na kwarantannie społecznej, jeszcze na długo przed restrykcjami związanymi z pandemią.

 

 

Skąd pomysł na kampanię?

Izolacja społeczna dotyka wiele osób z problemami zdrowotnymi. Długotrwałe narażenie na izolację społeczną może mieć poważne skutki emocjonalne i fizyczne, wpływać na poziom stresu, sen oraz zachowania społeczne, co potwierdzają badania dwóch psychologów z  Uniwersytetu w Chicago Louisa Hawkleya i Johna Cacioppo. Dowiedli oni, że samotne osoby w średnim wieku cierpią na przewlekły stres, nawet jeśli przyznają się do takiej samej liczby stresujących wydarzeń w życiu co osoby, które mają wielu przyjaciół. 

 

Bariery społeczne utrudniają ludziom aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie. Nie traktujmy niepełnosprawności jako kary, nie izolujmy się od niej. Niepełnosprawność nie może być postrzegana jako piętno społeczne. Każdy z nas jest inny, ale wartościowy na swój sposób - nie ma dwóch takich samych osób. Niepełnosprawność nie określa, a charakteryzuje daną osobę, tak jak wszystkich charakteryzuje ubiór, podejście do życia, kolor włosów, osobowość lub sprawność fizyczna.

 

 

 

Kampania społeczna została zrealizowana w ramach projektu #mediaINNI mającego na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków PFRON - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Opolskiego.

Nie bądźmy negatywni, dbajmy o siebie nawzajem!

Wykluczenie społeczne określa sytuację w której dana osoba nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli społeczeństwa, a ograniczenie to nie wynika z jej wewnętrznych przekonań, ale znajduje się poza kontrolą wykluczonej jednostki.  Wykluczenie jest zjawiskiem wielowymiarowym, co w praktyce oznacza niemożność uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym jak i kulturowym. Następuje ono w wyniku braku dostępu do zasobów, dóbr i instytucji lub ograniczenia praw społecznych oraz deprywacji potrzeb.

 

Co więcej, wykluczenie społeczne może prowadzić do istotnych ograniczeń wykonania w dziedzinie stosunków towarzyskich oraz w życiu społecznym, towarzyskim i obywatelskim. Zaangażowanie jego jest ograniczone z powodu negatywnych postaw ludzi z jego otoczenia.

Czy wykluczenie społeczne może wpływać na komfort życia?

O motywacji tworzenia kampanii #mediaINNI.

W szybkim skrócie, kiedy mówimy o izolacji społecznej i odwołujemy do jej definicji posiłkując się Wujkiem Google, otrzymujemy informację, że jest ona rozumiana jako "brak interakcji społecznych lub komunikacji z innymi ludźmi." Jednak osobiście uważamy, że określenie użyte przez Daniela Golemana (Goleman D., Inteligencja emocjonalna), jako „subiektywne poczucie odcięcia od innych" lub jako "świadomość, że nie ma się do kogo zwrócić”, jest definicją o wiele bardziej konkretną i trafną. 

 

Powyższe przesłanie podążało za nami cały czas, zaś okres pandemii wydawał się czymś, co idealnie obrazuje całą sytuację. Początkowo kiedy zaczęliśmy myśleć o stworzeniu kampanii społecznej, szukaliśmy punktu zaczepienia, czegoś co w prosty ale i trafny sposób mogłoby przybliżyć Wam naszą ideę. Główną myśl, której celem było przypomnienie każdemu z nas, że dystans społeczny jest czymś nieprzyjemnym dla wszystkich, a zwłaszcza dla osób, które są niepełnosprawne i borykają się z tą izolacją na co dzień.

<- Blog 

16 listopada 2020

#mediaINNI - co nas łączy?

Edukujemy i wspieramy działania społeczne.

fundacja@roznosprawni.pl+48 883 913 121

Menu

Projekty

Blog

ZAZ

O nas

Fundacja

Misja

Kontakt

Social media

Facebook

Instagram

Google

Fundacja Różnosprawni 2023