Zobacz także

Blog -> 

18 listopada 2022
Przez cały czas działania naszego projektu starannie dbaliśmy o to, aby wpłynął on na zmianę sposobu
08 marca 2022
Dążymy do usamodzielnienia i zwiększenia świadomości osób niepełnosprawnych. Bo głęboko wierzymy, że każdy z nas zasługuje
03 grudnia 2020
Projekt powstał w głównej mierze, aby poprzez kampanie społeczną przekazać coś wartościowego. Problem izolacji osób niepełnosprawnych

🔥  Obserwuj nas

Twórz społeczność Fundacji razem z nami! Jesteśmy dostępni na Facebooku - tam również zapraszamy do kontaktu.

Odwiedź nas na Facebooku!

Naturalne dla Fundacji, jak i "Skarbka" było zainteresowanie się poprawą środowiska osób niepełnosprawnych, które to najbardziej odczuło skutki pandemii, doprowadzając do zatrzymania wypracowanych efektów terapii lub nawet ich cofnięcia. W tej sytuacji uzyskanie głosu i wdrożenie pewnych rozwiązań czy opracowanie w mediach społecznościowych kampanii społecznej było dla nas najważniejsze. Zwiększenie świadomości osób spoza środowiska, przekazanie tego, co najbardziej wartościowe oraz ruszenie z pomocą osobom, które są skupione wokół działalności SPN "Skarbek" było priorytetowe. 

 

Pamiętajmy, że dla osób niepełnosprawnych intelektualnie zrozumienie nowej sytuacji wymaga dodatkowego wysiłku połączonego ze zmianą, długo wypracowanych rozwiązań. Pojawienie się tak nagłego zagrożenia zdrowotnego, po pierwszym okresie szoku, wymaga podjęcia adekwatnych działań.

 

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Skarbek" powstało w 1991 roku w Mysłowicach skupia w szczególności osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w tym niepełnosprawnością sprzężoną. W ramach swojej działalności uruchomiło szereg długoletnich inicjatyw i projektów, które dbały o udział osób niepełnosprawnych we wszelkich aspektach życia społecznego, kulturalnego, sportowo-turystycznego czy zawodowo-edukacyjnego. Stwarzanie możliwości, chęć niesienia pomocy i wsparcia czy również przyczynianie się do zmiany postaw środowiska w odniesieniu do problemów niepełnosprawności, to tylko kilka z celów Stowarzyszenia.

 

Losy Stowarzyszenia możecie śledzić poprzez ich stronę: http://www.skarbekmyslowice.pl/

 

SPN "Skarbek" w Mysłowicach rusza na pomoc!

Szczerze i od serca, tylko wtedy słowo te ma prawdziwą moc. Pamiętajmy, że przeprosiny pozwalają nam na przyznanie sobie prawa do błędu i jest to niezwykle ważne. Nie jesteśmy nieomylni, zdarza nam się powiedzieć coś niepoprawnego, nieodpowiedniego. Działamy czasem impulsywnie, pod wpływem emocji lub niezgrabnie, gdy zdarza nam się kogoś szturchnąć lub nadepnąć.

 

Przepraszanie to nie tylko branie odpowiedzialności za czyny złe i karalne, to również zauważenie tych drobniejszych i prostszych rzeczy, które możemy pomijać, jak zaniedbanie drugiej osoby, spóźnienie się na spotkanie lub potrącenie kogoś ramieniem. Przepraszanie to również dobre wychowanie, ale traktowane z rozwagą.

 

 

Kiedy nie przepraszać?

 

Mimo, że od małego jesteśmy uczeni, aby przepraszać wedle dobrego obyczaju, nie powinno mam unikać, że nie powinniśmy przepraszać za to, jacy jesteśmy. Przepraszanie dla samego przepraszania, to także nie jest metoda.

 

Pamiętajmy, aby nie stosować słowa "przepraszam" nadmiernie, nie używać go jako wymówki przed sobą samym, ale również nie przepraszajmy za to jaką jesteśmy osobą, nie przepraszajmy, gdy ktoś nami manipuluje, nie przepraszajmy za swoje uczucia czy inne zdanie. 

 

Kampania społeczna realizowana jest w ramach projektu Życzliwość to MY mającego na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii w oparciu o budowę pozytywnych relacji międzyludzkich finansowanego ze środków PFRON - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Śląskiego.

Jak przepraszać?

"Przepraszam" jako słowo-klucz w budowaniu pozytywnych relacji międzyludzkich. Co więcej, jest to idea, którą warto zrozumieć oraz wprowadzić w codzienne życie.

 

Pamiętajmy, że każdemu z nas zdarzy się popełnić błąd - "przepraszam" nie jest wymówką, powodem do wstydu czy porażką - traktujmy to jako otwarcie się na drugą osobę, zbliżenie się do niej, traktowanie jej poważnie, dojrzale oraz pokazując jej, że jesteśmy gotowi na zmianę na lepsze.

 

Przepraszam nie jest prostym słowem, dlatego często nie przychodzi nam ono z łatwością. Jednakże musimy pamiętać, że ma ono magiczną moc - pojednawczą ale również zapobiegawczą. 

"Przepraszam" kolejnym głosem kampanii.

Życzliwi w dobie pandemii?

Jak wiemy, trwający od marca bieżącego roku czas pandemii  COVID-19 jest trudnym okresem nie tylko dla każdego z nas, ale w szczególności dla osób niepełnosprawnych. Długotrwała społeczna separacja odbija się tak naprawdę na całym społeczeństwie. Dotyczy to także osób niepełnosprawnych, gdzie możemy mówić o zjawiskach niesprzyjających. Osoby niepełnosprawne, nawet czasie dobrostanu nie mogą cieszyć się satysfakcjonującą liczbą kontaktów społecznych.

 

Należy pamiętać, że zaistnienie w przyjaznym środowisku, grupie rówieśniczej, szkole, placówce integracyjnej, czy najlepiej w pracy, często jest wynikiem długotrwałego wysiłku rodziców/opiekunów połączonego z pracą wielu specjalistów: lekarzy, nauczycieli czy wychowawców.

 

Wielomiesięczny okres pandemii, w istotny sposób poddał próbie wypracowany schemat dziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Zwłaszcza, że muszą one zmagać się z doświadczeniem głębszej izolacji, gdyż na długi czas zamknięto lub znacznie ograniczono działalność placówek oferujących im optymalne warunki do rozwoju, budowania więzi społecznych czy pogłębiania zamiłowań.

 

Właśnie ze względu na te wszystkie czynniki (jak nigdy wcześniej), tak bardzo potrzebna jest wzajemna empatia oraz życzliwość wobec siebie, aby tym bardziej zadbać o współistnienie w tej trudnej sytuacji.

<- Blog 

22 listopada 2020

"Przepraszam" to porozumienie

Edukujemy i wspieramy działania społeczne.

fundacja@roznosprawni.pl+48 883 913 121

Menu

Projekty

Blog

ZAZ

O nas

Fundacja

Misja

Kontakt

Social media

Facebook

Instagram

Google

Fundacja Różnosprawni 2023